De waarde van je webshop bepalen, hoe doe je dat?

Webwinkelsucces.nl » De waarde van je webshop bepalen, hoe doe je dat?

Als je je webshop te koop wilt zetten is het natuurlijk belangrijk om de waarde ervan te kunnen bepalen. Maar hoe bepaal je die waarde nou precies op een plausibele manier? Deze vraag wordt regelmatig gesteld, en er is eigenlijk nog steeds geen consensus bereikt.

Het is in ieder geval altijd slim om je in de stof te verdiepen, alvorens je het gehele verkoopproces in gang zet. Hieronder volgt de meest gebruikte methode om de waarde van een webshop te bepalen, zodat jij straks aan de slag kunt met de verkoop.

De relativiteit van waarde

Dat waarde slechts een mening is wordt door veel zakenlui regelmatig geopperd. Het komt erop neer dat waarde geen objectief begrip is. Dit is wellicht niet direct te begrijpen, met name als het een nieuw onderwerp voor je is. Het is echter goed te verklaren: omdat waarde in de meeste gevallen bepaald wordt aan de hand van inschattingen van mensen, is het bij uitstek een subjectief begrip. Waarde is een mening, geld is een feit.

Om tot een overeenkomst te komen met een potentiële koper, is het een vereiste dat koper én verkoper het eens worden over de waarde van het object. In ieder geval willen beide partijen erop vooruitgaan met de transactie. Dit betekent dat er zonder subjectiviteit geen transactie plaatsvindt; als de koper de waarde van het object niet hoger inschat, zal er nooit een overeenkomst met de verkoper komen.

Waarderingstechnieken

Alvorens we beginnen met het behandelen van waarderingstechnieken, moeten we nog even stilstaan bij de betekenis van het woord ‘waarde’. Een van ‘s Lands vooraanstaande economen, Jan Vis, zegt er het volgende over: “Het begrip waarde slaat op het bedrag dat wordt toegekend aan een onderneming door de verwachte toekomstige inkomsten te corrigeren voor tijd en risico.”

Om de waardering van je webshop op de juiste manier te bepalen, moet er dus vanuit deze elementen moeten gehandeld. Dit betekent dat kijken naar het verleden geen optie meer is, zoals wel veel gedaan wordt.

Zoveel maal de jaarrekening van het afgelopen jaar, de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde: het is allemaal overbodig. De echte waarde ligt hem in de toekomst, want winst maak je niet in het verleden.

De meest voorkomende waarderingstechniek die naar de toekomst kijkt, is de discounted cash flow (DCF). Deze methode zet de toekomstige kasstromen uit tegen de kosten die benodigd zijn voor het creëren van die kasstromen.

In iets meer simpele termen betekent dit dat DCF toekomstig geld lager waardeert dan het geld dat je nu hebt. Iedereen heeft natuurlijk liever nu 100 euro, dan dat ze het pas over een maand krijgen.

De mate waarin het toekomstige geld ondergewaardeerd wordt is afhankelijk van de omvang van de risico’s en de hoeveelheid tijd.

De DCF-formule

De formule voor discounted cash flow bestaat uit de drie eerder genoemde elementen: geld, tijd en risico. Het geld staat voor de vrije kasstromen, en de tijd en het risico staan voor het vereiste rendement.

Bij een formule als deze is het erg belangrijk om erg zorgvuldig en precies uit te zoeken wat er ingevuld moet worden. Als dit niet tot in de puntjes uitgewerkt wordt aan de hand van echte cijfers, is de uitkomst vrijwel nutteloos. De uitkomst is volledig afhankelijk van de input. Als de input slecht is, zal de uitkomst ook slecht zijn.

Bepaal de waarde van je webshop

Vrije kasstromen

De hoeveelheid geld dat per jaar uit het bedrijf gehaald kan worden zonder een impact te hebben op het vermogen om winst te genereren wordt de vrije kasstroom (free cash flow) genoemd.

Dit wordt berekend door de winst van het bedrijf te corrigeren voor alle kosten die gemaakt worden, zoals belastingen, afschrijvingen, investeringen en rente.

Dat klinkt misschien een beetje moeilijk, maar dat valt best mee. Met name voor webshops vallen veel van deze correcties al weg, bijvoorbeeld het afschrijven van panden en machines.

De rendementseis

De rendementseis bepaalt daarna hoeveel er tegenover de risico's gezet moet worden. In veel branches bestaat er een specifieke premie voor bedrijven. Dit wordt ook voor webwinkels gedaan. Deze premie wordt per webwinkel gecorrigeerd voor de positieve en negatieve punten die de waarde van de onderneming beïnvloeden. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

– De afhankelijkheid van de eigenaar, medewerkers en leveranciers
– In welke mate er barrières aanwezig zijn (importrechten et cetera)
– Hoe de bezoekers zijn samengesteld (organisch tegenover betaald)

Er wordt bij de discounted cash flow vooral uitgegaan van een vooraf te bepalen planningsperiode, en een onbegrensde restperiode. In het voorbeeld van dit artikel zetten wij de planningsperiode echter op drie jaar, waarna er een restperiode van maximaal twee jaar volgt.

Dit doen we omdat webwinkeleigenaars te maken krijgen met ongekend snelle ontwikkelingen, en werken in een veranderlijke branche. Bovendien staan webwinkelkopers er vaak niet voor open om toekomstige kasstromen in acht te nemen.

Waardeberekening webwinkel: het voorbeeld

Om de werking van de discounted-cash-flow-methode visueel te maken, kunnen we gebruik maken van het volgende voorbeeld. We nemen twee aparte webwinkels met een soortgelijke vrije kasstroom van 60.000 euro per jaar. Voorbeeldwinkel A opereert aan de hand van dropshipping, is één jaar oud en ontvangt 90 procent van zijn verkeer door Adwords.

Voorbeeldwinkel 2 heeft een eigen merknaam, is al acht jaar actief en heeft met name organisch verkeer.

Om het voorbeeld kort en behapbaar te houden wordt er alleen gebruik gemaakt van de hiervoor genoemde elementen. Een echte analyse maakt gebruik van een hele waslijst aan elementen, maar dat zullen we je nu niet aandoen. Het dient vooral ter verduidelijking van het waardebepalingsproces.

Het afhandelen van orders

De orderafhandeling wordt in drie secties gescheiden: dropshippen, fulfilment en zelfbeheer. Door de afhankelijkheid van de webwinkel is bij dropshippen vrij groot, en daarom wordt de rendementseis verhoogd. Een webwinkel die fulfilment hanteert loopt een minder groot risico met betrekking tot het afhandelen van orders, waardoor de rendementseis hetzelfde blijft.

Ordergeschiedenis

Dit is vanzelfsprekend een belangrijk element binnen de DCF-berekening. Een webwinkel waarvan de cijfers acht jaar lang in het groen staan, zal logischerwijs een lager risico op instorten hebben. Jonge webwinkels daarentegen zijn veel meer risicovol, en zijn misschien zelfs wel opgezet om door te verkopen.

Dat is natuurlijk geen misdrijf, maar het maakt het risico van een overname wel een stuk groter. Het komt erop neer dat webwinkels met een lange geschiedenis het in onze ogen beter doen, en daarom ook een lagere rendementseis toebedeeld krijgen dan webwinkels die nog maar net bestaan.

Verkeer

Het risicoprofiel is ook sterk afhankelijk van de hoeveelheid organisch en direct verkeer van een webwinkel. Direct verkeer bestaat namelijk uit bezoekers waar niets voor betaald is, maar dat is niet de enige reden. Een andere belangrijke reden is dat de hoeveelheid bezoekers minder afhankelijk is van adverteerders. Dit resulteert vanzelfsprekend in een verlaagde rendementseis dan bij webwinkels met veel betaalde traffic.

Dit zijn slechts drie onderdelen van het totale pakket van elementen die van invloed zijn op de rendementseis. Toch is het met slechts een paar van deze elementen goed te zien wat voor effect ze hebben. Door de rendementseis te beïnvloeden, oefen je direct ook invloed uit op de totale waarde van de webwinkel. Als een risicovol element terugkomt in de formule voor discounted cash flow in de vorm van een verhoogde rendementseis, wordt het toekomstige geld netto minder waard.

De bedrijven uit het eerder genoemde voorbeeld komen als volgt uit de formule: het benodigde rendement van de eerste webwinkel komt op ongeveer 45 procent uit, en die van de tweede webwinkel op 20 procent. Dat betekent dat de tweede webwinkel volgens de dcf-formule zo’n 60 procent meer waard is dan de eerste webwinkel.

Koop- en verkooptips

Webwinkel kopen

 • Neem alle voor- en nadelen van een overname tegenover het zelf opzetten in acht. Het is belangrijk om te accepteren dat je altijd nadelen tegen zult komen. Alleen op die manier kun je daar op anticiperen.
 • Doe goed onderzoek naar ieder aanbod, en zorg ervoor dat je niet alleen de webwinkel analyseert. Onderzoek ook de markt, de leveranciers en verkopers.
 • Probeer je in de verkoper in te leven. Hoe zijn zij tot de bepaalde waarde van hun webwinkel gekomen, en waarom?

Webwinkel verkopen

 • Zorg ervoor dat je tijdig begint met het verkoopklaar maken van de onderneming. Doe alvast een waardeberekening, en check aan welke verbeterpunten je kunt werken zodat de waarde omhoog gaat.
 • Wees er zeker van dat de webwinkel niet teveel afhankelijk is van jouw of bepaalde personeelsleden. Als alleen jij de webwinkel draaiende kunt houden, kun je een verkoop wel vergeten.
 • Bereken ook je eigen gemaakte uren. Niemand werkt natuurlijk gratis! De tijd die jij in je webwinkel hebt geïnvesteerd is net zo belangrijk voor het realiseren van cash flow als monetaire investeringen, en moeten dus meegerekend worden met de winst.
 • Stel een brochure samen waarin je veel voorkomende vragen van verkopers beantwoordt. Dit kan je erg veel tijd (en dus geld) besparen in de beginnende fase van de verkoop.
 • Probeer je in de koper in te leven. Waarom waarderen zij de webwinkel op dat bedrag? Wat zijn hun beweegredenen?

Afsluitende woorden

De discounted-cash-flow-methode is een onderbouwde en bewezen manier om tot een juiste waardebepaling te komen die relatief is in het heden én rekening houdt met de toekomst. Het is echter geen prijsbepaling.

Gebruik de uitkomst daarom om een relevante discussie te voeren over de uiteindelijke prijsovereenkomst.

We kijken uit naar je ideeën

   Laat een reactie achter

   WebwinkelSucces
   Logo